IMPRINT

IMPRINT

VYDAVATEL:P&S GmbH
Schönbacherova ulice 53
D-91088 Bubenreuth

Telefon: +49 9131 2030 66
Fax: +49 9131 2030 79
E-mail: info@p-s-germany.dePODNIKÁNÍ/ŘÍZENÍ:Generální ředitel: Dipl Chem. Hartmut Wedler

Vedoucí podniku: me. Fabian Wedler, mistr kovotepec (Spolková republika Německo)

Odpovědná komora: Řemeslná komora pro střední Franky, Sulzbacher Str. 11, 90489 Norimberk, Německo.

Profesní předpisy: Kód řemesel (http://bundesrecht.juris.de/hwo/index.html)Identifikační číslo pro DPH: DE 812970994
Daňové číslo: 216/135/00046
Rejstříkový soud: Místní soud Fürth

Registrační číslo: HR B č. 7941

Sídlo: Bubenreuth
PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ:


ODPOVĚDNOST ZA OBSAHObsah našich stránek byl připraven s největší pečlivostí. Nemůžeme však zaručit správnost, úplnost a aktuálnost obsahu. Jako poskytovatel služeb neseme odpovědnost za vlastní obsah těchto stránek v souladu s obecnými právními předpisy podle § 7 odst. 1 TMG (německý zákon o telemédiích). Podle §§ 8 až 10 TMG však nejsme jako poskytovatel služeb povinni sledovat přenášené nebo ukládané informace třetích stran nebo vyšetřovat okolnosti, které naznačují nezákonnou činnost. Povinnosti odstranit nebo zablokovat používání informací v souladu s obecnými právními předpisy tím nejsou dotčeny. Odpovědnost v tomto ohledu je však možná až od okamžiku, kdy se dozvíme o konkrétním porušení zákona. Pokud se o takovém porušení dozvíme, příslušný obsah okamžitě odstraníme.ODPOVĚDNOST ZA ODKAZYNaše webové stránky obsahují odkazy na externí webové stránky třetích stran, na jejichž obsah nemáme žádný vliv. Proto za tento externí obsah nemůžeme převzít žádnou odpovědnost. Za obsah odkazovaných stránek vždy odpovídá příslušný poskytovatel nebo provozovatel stránek. Odkazované stránky byly v době odkazování zkontrolovány z hlediska možného porušení právních předpisů. Nelegální obsah nebyl v době propojení rozpoznatelný. Trvalé sledování obsahu odkazovaných stránek však není bez konkrétních indicií porušení zákona rozumné. Pokud se dozvíme o jakémkoli porušení zákona, okamžitě takové odkazy odstraníme.


COPYRIGHTObsah a díla na těchto stránkách vytvořená provozovateli stránek podléhají německému autorskému právu. Kopírování, zpracování, šíření a jakýkoli způsob využití nad rámec autorského zákona vyžaduje písemný souhlas příslušného autora nebo tvůrce. Stahování a kopírování těchto stránek je povoleno pouze pro soukromé, nekomerční použití. Pokud obsah těchto stránek nebyl vytvořen provozovatelem, jsou respektována autorská práva třetích stran. Jako takový je označen zejména obsah třetích stran. Pokud se přesto dozvíte o porušení autorských práv, informujte nás o tom. Pokud se dozvíme o jakémkoli porušení, okamžitě takový obsah odstraníme.