OCHRANA ÚDAJŮ

OCHRANA ÚDAJŮ

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮPoužívání našich webových stránek je možné bez poskytnutí osobních údajů. Pro používání jednotlivých služeb na našich stránkách mohou platit odlišné předpisy, které budou vysvětleny níže. Vaše osobní údaje (např. jméno, adresa, e-mail, telefonní číslo atd.) budeme zpracovávat pouze v souladu s ustanoveními evropského a německého práva na ochranu osobních údajů. Právní základ pro ochranu údajů lze nalézt v nařízení (EU) 2016/679, tzv. obecném nařízení o ochraně osobních údajů (DSGVO), a dále ve spolkovém zákoně o ochraně osobních údajů (BDSG) a zákoně o telemédiích (TMG).Následující předpisy vás v tomto ohledu informují o:typ, rozsah a účel shromažďování osobních údajů.
používání a zpracování osobních údajůPoskytovatelem těchto stránek je:
P&S GmbH
Schönbacher Str. 53
D-91088 Bubenreuth
info@p-s-germany.deRádi bychom upozornili na to, že v přenosu dat přes internet existují bezpečnostní mezery a že úplná ochrana před přístupem třetích stran je proto nemožná.


KONTAKTNÍ MOŽNOSTNa našich webových stránkách vám nabízíme možnost kontaktovat nás e-mailem. V tomto případě budou informace poskytnuté uživatelem uloženy za účelem zpracování kontaktu. Údaje nebudou předávány třetím stranám. Takto shromážděné údaje se rovněž neporovnávají s údaji, které mohou být shromážděny jinými součástmi našich stránek. Rádi bychom upozornili, že k nešifrovanému přenosu e-mailů na internetu mají přístup třetí strany. Proto byste neměli přenášet citlivé informace nebo osobní údaje pomocí nešifrovaných e-mailů.


FacebookZa účelem propagace našich produktů a služeb a komunikace se zájemci nebo zákazníky provozujeme firemní prezentaci na platformě Facebook.

Za tuto platformu sociálních médií neseme společnou odpovědnost se společností Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland.Pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti Facebook můžete kontaktovat prostřednictvím kontaktního formuláře:


https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970Společnou odpovědnost jsme upravili dohodou o příslušných povinnostech ve smyslu GDPR. Tato dohoda, ze které vyplývají vzájemné závazky, je k dispozici na následujícím odkazu:


https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendumPrávním základem pro zpracování osobních údajů, ke kterému dochází v důsledku a které je uvedeno níže, je čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO. Naším oprávněným zájmem je analýza, komunikace, prodej a reklama našich produktů a služeb.

Právním základem může být také souhlas uživatele podle čl. 6 odst. 1 písm. a) DSGVO vůči provozovateli platformy. Uživatel může tento souhlas do budoucna kdykoli odvolat oznámením provozovateli platformy v souladu s čl. 7 odst. 3 DSGVO.Při vyvolání naší online prezentace na platformě Facebook jsou údaje uživatele (např. osobní údaje, IP adresa atd.) zpracovávány společností Facebook Ireland Ltd. jako provozovatelem platformy v EU.

Tyto údaje o uživatelích slouží ke statistickým informacím o využívání přítomnosti naší společnosti na Facebooku. Společnost Facebook Ireland Ltd. používá tyto údaje k průzkumu trhu a reklamním účelům a k vytváření profilů uživatelů. Na základě těchto profilů může společnost Facebook Ireland Ltd. například inzerovat uživatelům v rámci Facebooku i mimo něj podle jejich zájmů. Pokud je uživatel v době hovoru přihlášen ke svému účtu na Facebooku, může společnost Facebook Ireland Ltd. také propojit údaje s příslušným uživatelským účtem.

Pokud nás uživatel kontaktuje prostřednictvím Facebooku, budou osobní údaje zadané uživatelem při této příležitosti použity ke zpracování dotazu. Údaje uživatele vymažeme za předpokladu, že dotaz uživatele byl jednoznačně zodpovězen a neexistuje žádná zákonná povinnost údaje uchovávat, např. v případě následného zpracování smlouvy.


Společnost Facebook Ireland Ltd. může také nastavit soubory cookie pro zpracování údajů.

Pokud uživatel s tímto zpracováním nesouhlasí, je možné instalaci souborů cookie zabránit příslušným nastavením prohlížeče. Již uložené soubory cookie lze také kdykoli vymazat. Nastavení závisí na příslušném prohlížeči. V případě souborů cookie Flash nelze zpracování zabránit prostřednictvím nastavení prohlížeče, ale příslušným nastavením přehrávače Flash. Pokud uživatel zabrání instalaci souborů cookie nebo ji omezí, může to znamenat, že nebude možné plně využívat všechny funkce Facebooku.


Podrobnější informace o činnostech zpracování, o tom, jak jim zabránit a jak vymazat údaje zpracovávané společností Facebook, naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Facebook:

https://www.facebook.com/privacy/explanation


Není vyloučeno, že zpracování společností Facebook Ireland Ltd. probíhá také prostřednictvím společnosti Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025 v USA.


POUŽÍVÁNÍ SLUŽBY GOOGLE ANALYTICSK analýze používání webových stránek používáme službu Google Analytics. Získané údaje se používají k optimalizaci našich webových stránek a k reklamním opatřením. Google Analytics je služba webové analýzy provozovaná a poskytovaná společností Google, Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Spojené státy). Společnost Google zpracovává údaje o používání webových stránek naším jménem a je smluvně zavázána přijmout opatření k zajištění důvěrnosti zpracovávaných údajů. Během vaší návštěvy webových stránek se zaznamenávají mimo jiné následující údaje: Zobrazené stránky Dosažení "cílů webu" (např. žádosti o kontakt a přihlášení k odběru newsletteru) Vaše chování na stránkách (např. kliknutí, chování při rolování a doba pobytu) Vaše přibližná poloha (země a město) Vaše IP adresa (ve zkrácené podobě, aby nebylo možné jednoznačné přiřazení) Technické informace, jako je prohlížeč, poskytovatel internetu, koncové zařízení a rozlišení obrazovky Zdroj původu vaší návštěvy (tj. přes které webové stránky nebo přes jaký reklamní materiál jste k nám přišli) Tyto údaje jsou přenášeny na server společnosti Google v USA. Společnost Google dodržuje ustanovení o ochraně osobních údajů podle dohody o štítu EU-USA na ochranu soukromí. Služba Google Analytics ukládá soubory cookie ve vašem webovém prohlížeči po dobu dvou let od vaší poslední návštěvy. Tyto soubory cookie obsahují náhodně vygenerované ID uživatele, které může být použito k rozpoznání vaší osoby při dalších návštěvách webových stránek. Zaznamenané údaje se ukládají společně s náhodně vygenerovaným ID uživatele, což umožňuje vyhodnocovat pseudonymní profily uživatelů. Tyto údaje související s uživatelem se po 14 měsících automaticky vymažou. Ostatní údaje zůstávají uloženy v souhrnné podobě po neomezenou dobu.INFORMACE/ODVOLÁNÍ/VYMAZÁNÍNěmecký zákon o ochraně osobních údajů (DSGVO) a německý spolkový zákon o ochraně osobních údajů (BDSG) stanoví, že nás můžete bezplatně kontaktovat, pokud máte jakékoli dotazy týkající se shromažďování, zpracování nebo používání vašich osobních údajů, jejich opravy, blokování nebo vymazání. Kromě toho máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat. Rádi bychom vás upozornili, že máte nárok na opravu nesprávných údajů nebo na výmaz osobních údajů, pokud tento nárok nepodléhá zákonným povinnostem uchovávání.